vizual za epromet link

Ilustracija - Natječaj za udruge

Grad Supetar raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2021. godinu koje provode udruge.

 

 

 

 


Prioriteti za dodjelu sredstava su aktivnosti kojima se pospješuje realizacija općeg i specifičnih ciljeva po područjima, kako slijedi:

1. Socijalna skrb, zaštita zdravlja, razvoj civilnog društva.

2. Kultura i tehnička kultura

3. Sport i rekreacija

 

Da bi se prijava programa/projekta udruge mogla razmatrati i odobriti, predlagatelj mora podnijeti prijavu na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Supetra (www.gradsupetar.hr):

1. Opisni obrazac za programe/projekte od interesa za opće dobro – OPO

2. Obrazac Proračuna za programe/projekte od interesa za opće dobro – OPR

3. Izjavu (od osobe ovlaštene za zastupanje) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (Prilog 3)

4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (Prilog 4).

 

Uz gore navedene obrasce, obvezna je sljedeća dokumentacija:

1. Popis članova udruge;

2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja(preslika);

3. Financijski izvještaj udruge i to:

a) za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), Bilancu (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu,

b) za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)

 

Datum raspisivanja Natječaja: 18.03.2021.

Rok za dostavu prijava : 19.04. 2021. do 12.00 sati

na adresi:

Grad Supetar
Vlačica 5
21400 Supetar

Uz naznaku:  „Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra za 2021. godinu koje provode udruge – ne otvaraj“ u zatvorenoj omotnici neovisno na koji način se dostavljaju (poštom ili osobno).


KOMPLETNA DOKUMENTACIJA NATJEČAJA

Tekst Natječaja

Upute za prijavitelje - rok do 19.4.2021.

Opisni obrazac - OP

Obrazac proračuna - OPR

Obrazac izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave (ispunjava povjerenstvo)

Skupni obrazac prijave (ispunjava povjerenstvo)

Popis priloga

Obrazac Ugovora o sufinaciranju Programa 2021.

Obrazac za financijski izvještaj - rok 31.1.2022.

Obrazac za opisni izvještaj - rok 31.1.2022.

Službeni Glasnik 25/17 - Pravilnik o udrugama

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.