vizual za epromet link

Obvezatne upute broj MSGS - II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbornih članova vijeća mjesnih odbora

1. Gradsko vijeće Grada Supetra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 07/20.)

Izbori će se održati u nedjelju 5. srpnja 2020. godine.

2. Rokovi teku od dana

5. lipnja 2020. godine od 00,00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu do

18. lipnja 2020. godine do 24,00 sata.

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na internetskim stranicama Grada Supetra kao i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, do

20. lipnja 2020. godine do 24,00 sata.

5. Izborna promidžba počinje teći od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, tj. od

21. lipnja 2020. godine od 00,00 sati do

3. srpnja 2020. godine do 24,00 sati.

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora sve do zaključno 19,00 sati, od

4. srpnja 2020. godine od 00,00 sati do

5. srpnja 2020. godine do 19,00 sati.

7. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, do

24. lipnja 2020. godine.

8. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, do

19. lipnja 2020. godine.

9. Glasovanje traje neprekidno

5. srpnja 2020. godine od 7,00 do 19,00 sati.

Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, do

6. srpnja 2020. godine do 7,00 sati.

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, do

6. srpnja 2020. godine do 19,00 sati.

12. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu Izbornog povjerenstva.

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 46. do 51. Odluke o izboru za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra.

14. Ove Upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku Grada Supetra« i na službenoj web stranici Grada Supetra www.gradsupetar.hr.

KLASA: 026-01/20-01/02

URBROJ: 2104/01-02/1-20-4

Supetar, 4. lipnja 2020. godine

PREDSJEDNIK

Ivica Blažević, dipl. iur., v.r.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.