vizual za epromet link

Gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković oštro se usprotivila Odluci Ministarstva okoliša o zatvaranju deponija ''Košer'' i prihvaćanju otpada svih jedinica lokalne samouprave na Braču na supetarski gradski deponij "Kupinovica"

 

 

 

 

 
Njeno obraćanje javbnosti prenosimo u cijelosti:Uredbom o zatvaranju deponija koje je Vlada RH donijela 21.prosinca 2018. godine, u svom već poznatom stilu ''obećali smo EU  a vi se mislite što vam je za raditi'', predviđeno je da se sa datumom 31.prosinca 2018. zatvore mnogobrojni deponiji u RH uključujuću i deponij ''Košer'' u Općini Pučišća, što bi značilo da Grad Supetar na svom deponiju ''Kupinovica'' treba primiti otpad sa čitavog otoka Brača. Zatvaranje deponija predviđeno je i u drugim dijelovima Hrvatske kao što možete vidjeti na ovom linku.

Revoltirani novonastalom situacijom, predstavnici JLS-a otoka Brača, Hvara i Visa uputili su pismo Ministru zaštite okoliša kako bi iskazali nezadovoljstvo Odlukom kojom će poskupiti cijene odvoza smeća radi dodatnih troškova, te kako bi upozorili na brojne probleme u provođenju ove Odluke. Nažalost Ministarstvo ustraje na provedbi iste te se pred nama ponovo nalaze brojna pitanja i problemi na terenu na koji ni odgovorne osobe u ministarstvu nemaju odgovor.

Oštro se protivim ovoj odluci iz više razloga. Prvo, šest godina smo radili na ishođenju potrebne dokumentacije za sanaciju deponija ''Kupinovica'', dobili potrebnu građevinsku dozvolu za sanaciju, riješili imovinsko pravne odnose te poslali sav potreban troškovnik na odobrenje u Fond za zaštitu okoliša i en. učinkovitost radi pokretanja postupka nabavke za pronalaženje izvođača za sanaciju deponija. Fond već mjesecima odgađa donošenje odluke o sufinanciranju po ugovoru 75% sredstava za sanaciju deponija čija je vrijednost prve faze procijenjena na iznos veći od 35 mil kn. Stupanjem ove gore navedene Odluke na snagu postavlja se pitanje ispravnosti postojeće dokumentacije jer ukoliko budemo primorani primiti otpad sa ostatka otoka Brača što je sa veličinom obuhvata deponija, veličinom privremene plohe i dr? Drugo pitanje koje se postavlja što je sa izgradnjom Lećevice? Koliko dugo još moramo čekati na naš regionalni centar? Tri godine? Pet? Sedam? Hoće li ga uopće biti i što ćemo u tom slučaju sa kapacitetima otpada na Kupinovci?

Nevjerojatno je kako se donose odluke po pitanju gospodarenja otpada, sva se obveza bez odgovora na brojna pitanja prebacuje na jedinice lokalne samouprave koje su u obvezi, temeljem Uredbe o komunalnom otpadu, 01. studenoga 2017. godine, osigurati novi sustav sakupljanja otpada a samo komunalno opremu od FZOEU čekamo već dvije godine.

Međutim , za razliku od večine JLS_e u našoj županiji , Grad Supetar je napravio najveći dio posla u uspostavi cjelovitog sustava za sakupljanje otpada: od nabavke novog programa evidentiranja na principu '' čipiranih kanti'',  sređivanja baze podataka i prilagođavanja novom načinu obračuna, nabavku potrebne opreme za razvrstavanja otpada, isporukom ostatka komunalne opreme sustav skupljanja otpada na kućnom pragu koji postoji i već je zaživio u Škripu i u Mircima a uvesti će se i u Splitskoj i u samom Supetru.

U nastavku donosimo pregled svega što se do sada napravilo po pitanju gospodarenja otpadom u našem Gradu:Gospodarenje otpadom u Gradu SupetruStupanjem na snagu Uredbe o komunalnom otpadu, 01. studenoga 2017. godine, definirane su brojne promjene u području gospodarenja otpadom. Svrha novog sustava sakupljanja otpada je poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, a sve kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine odvojeno sakupljenog otpada te u konačnici smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem na deponiju.

Sakupljanje miješanog komunalnog otpada na „kućnom pragu“

U naseljima Mirca i Škrip se miješani komunalni otpad prikuplja na „kućnom pragu“, putem čipiranih spremnika, dok su istovremeno uklonjeni svi spremnici za otpad sa javnih površina, izuzev tzv. zelenih otoka namijenjenih za reciklabilni otpad (staklo, plastika, papir, tekstil). Plan je do ove ljetne sezone pokrenuti još i naselje Splitska, a odmah iza ljeta i naselje Supetar čime bi do kraja ove godine ovakav sustav odvoza otpada "zaživio" na području čitavog Grada Supetra. Fazno uvođenje ovog sustava diktirano je velikim financijskim sredstvima potrebnim za nabavu sve potrebne opreme (nova vozila, spremnici za otpad, čipovi, čitači čipova, programska rješenja, ...)

Ovakav način prikupljanja otpada, putem čipiranih spremnika, pruža mogućnost evidentiranja svakog pražnjenja spremnika i u konačnici formiranje varijabilnog dijela cijene koji će ovisiti o broju pražnjenja, a što ima za cilj potaknuti korisnike da što više otpada odvajaju kako bi smanjili količine miješanog komunalnog otpada kojeg predaju i samim time smanjili i svoje mjesečne račune za odvoz otpada.

Kako bi se sve to moglo implementirati, bilo je potrebno revidirati bazu korisnika, uvesti brojne preinake u računovodstvenom sustavu, uskladiti isti s programom za očitavanje spremnika, ...

Sakupljanje reciklabilnog i glomaznog otpada

Sakupljanje reciklabilnog otada (papir, karton, staklo, plastika, tekstil) se trenutno vrši preko 14 zelenih otoka postavljenih na javnim površinama na području čitavog Grada Supetra. Grada Supetar se prijavio na natječaj FZOEU za nabavku spremnika namijenjenih za odvojeno prikupljanje otpada te je već i potpisan Ugovor za nabavku i čeka se isporuka predmetnih spremnika od strane FZOEU. Spomenuto znači da će svakom korisniku, osim spremnika za miješani komunalni otpad, biti dodijeljen i spremnik za papir i plastiku te će se navedene frakcije otpada također prikupljat na „kućnom pragu“ korisnika. Cilj ovakvog prikupljanja otpada je da se povećaju količine odvojeno sakupljenog otpada.

Svim korisnicima usluga odvoza otpada u Gradu Supetru su, počevši od prošle godine, dostavljeni i kuponi za glomazni otpad putem kojih mogu ostvariti odvoz glomaznog otpada do 5m također na „kućnom pragu“.

Izobrazno-informativne aktivnosti

Grad Supetar se također u suradnji s ostalim općinama na otoku Braču, prijavio na natječaj FZOEU za provedbu programa izobrazno-informativnih aktivnosti te je u pripremi provedba samog projekta "Zeleni Brač", koji ima za cilj upoznati naše građane sa cjelokupnim sustavom gospodarenja otpadom kroz informativne letke, brošure, javne tribine po svim naseljima, radionice u vrtićima i školama, ...

Deponij Kupinovica i reciklažno dvorište Žedno-Drage

U području gospodarenja otpadom i dalje se sustavno radi na osiguravanju svih potrebnih preduvjeta za sanaciju deponija “Kupinovica”, gdje je Grad Supetar ishodio građevinsku dozvolu, pokrenuo proces izvlaštenja sukladno čemu nas u bliskoj budućnosti očekuje i početak na sanaciji deponija.

Po pitanju izgradnje Reciklažnog dvorišta u industrijskoj zoni Žedno Drage, ishođena je lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija te se čeka usklađenje UPU-a Žedno-Drage s PP, nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola te prijaviti na natječaj FZOEU za dobivanje sredstava za izgradnju istog. U međuvremenu je Komunalno društvo GRAD d.o.o., do izgradnje reciklažnog dvorišta, na samom deponiju osposobilo stacionarnu presu za papir te kontejnere za odvojenu plastiku i staklo, gdje se sakuplja odvojeno prikupljeni otpad te predaje ovlaštenom sakupljaču, poduzeću Michieli-Tomić d.o.o., s kojim ima potpisan ugovor o preuzimanju odvojeno prikupljenog otpada.

 

 GRAD SUPETAR
Vlačica 5, 21400 Supetar

GRADONAČELNICA
Ivana Marković, mag. oec.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.