vizual za epromet link

Sukladno Strategiji razvoja Grada Supetra i Operativnom planu razvoja pametnog Grada 2019.-2023. Grad Supetar je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i gradske uprave te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga uspostavio platformu e-Usluge Grada Supetra.

Platforma e-Usluge predstavlja pretvorbu i prilagodbu djelovanja javne uprave u cilju postizanja što veće učinkovitosti rada, racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i kvalitetnijeg pružanja usluga.

E- Usluge Grada Supetra prvenstveno su namijenjene građanima kako bi im se pružila mogućnost online dostave zahtjeva i zaprimanja rješenja u postupcima pred gradskom upravom.

No, ujedno je povećana interna učinkovitost rada uprave Grada Supetra unapređenjem internih poslovnih procesa i baza podataka, implementirana su digitalna rješenja potrebna za učinkovitu internu komunikaciju i potporu e-Uslugama za građane te provedene edukacije službenika.

Kako bi omogućili građanima da se priviknu na novu komunikaciju s javnom upravom u prijelaznom razdoblju biti će omogućena predaja zahtjeva i obrazaca bez prethodne registracije i digitalnog potpisa.

Uslugama u sustavu e-Usluge možete pristupiti na dva načina
• kroz web stranice grada Supetra: bez prethodne registracije, lista svih dostupnih obrazaca nalazi se na ovom linku
• kroz prethodnu registraciju na sustav eUsluge

Kratke upute za vanjske korisnike nalaze se pdf dokumentu koji možete pruzeti u privitku ove obavijesti

Građanima su na platformi dostupni sljedeći zahtjevi i obrasci prikazani sukladno kategorijama, odnosno nadležnosti pojedinog odsjeka.

Odsjek za upravljanje gradskom imovinom, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Upravljanje gradskom imovinom
- Zamolba za odobrenje privremenog korištenja javne površine po javnom natječaju
- Zahtjev za postavljanje reklamnih predmeta
- Zamolba za odobrenje privremenog korištenja javne površine

Socijalna skrb
- Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć
- Zamolba za ostvarivanje naknade za novorođeno dijete
- Zamolba za ostvarivanje pomoći za stanovanje
- Zamolba za sufinanciranje pogrebnih troškova

Gospodarstvo
- Obrasci za prijavu na Program poduzetništva
- Zahtjev za sufinanciranje sadnog materijala

• Odsjek za komunalno redarstvo
- Zahtjev za izdavanje dozvole za ograničeno prometovanje pješačkom zonom
- Prijava nelegalnog odlagališta otpada
- Prijava komunalnog nereda
- Prijava komunalnog problema

• Odsjek za komunalne poslove i izgradnju
- Zahtjev za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture
- Zahtjev za izdavanje odobrenja i uvjeta za radove na javnim površinama
- Zahtjev za odobrenje priključka na javnoprometnu površinu
- Odobrenja za radovima na javnoj površini

• Odsjek za financije i proračun
-Zahtjev za izdavanje potvrde o podmirenim obvezama

 

Opisanom platformom Grad Supetar uspostavio je ključni element e-Uprave bez kojeg nije moguće zamisliti pametni grad. E-Usluge Grada Supetra postižu transakcijsku razinu (razina 4) u kojoj uprava u digitalnom obliku odgovara na autentificirane zahtjeve korisnika. Primjeri ostvarene transakcijske razine 4 u Hrvatskoj su malobrojni, do sada su tu razinu postigli samo sustav e-Građani te neki veliki gradovi poput Zagreba i Rijeke, ali tek za manji dio usluga.

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.