vizual za epromet link

Ilustracija odbačene spužve

Kampanja Komunalnog društva GRAD d.o.o. pod nazivom “Odvajanje otpada je lako!” informira građane o tome kako i zašto reciklirati i odvajati otpad.

 

 

 

 

Kampanja je pokrenuta u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te se projektom podiže kvaliteta usluge u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj. Očuvanje okoliša važna je stavka u odgovornosti svih kako bi se sačuvali resursi za generacije koje dolaze. Svijest o potrebi brige za okoliš dolazi iz činjenice da su čist zrak, bistra voda i plodno tlo izvor naše prehrane i dobrog zdravlja. U ovom tekstu donosimo nekoliko zanimljivih informacija o značaju čistog i plodnog tla.

 

Otpad nije problem, već resurs
Loše upravljanje otpadom pridonosi klimatskim promjenama i onečišćenju zraka te ima utjecaj na mnoge ekosustave. Posebno je važno obratiti pažnju na sprječavanje onečišćenja tla jer je ono izvor 90% hrane za čovječanstvo. Tlo omogućava uzgoj stoke, proizvodnju prirodnih vlakana i drugih sirovina. Tlo čuvamo odvajanjem otpada u posebne spremnike, neodlaganjem starih kućanskih uređaja i građevinskog materijala na napuštenim i zabačenim područjima. Primjerice, odbačenim gumama treba čak 50 godina kako bi se razgradile, a cijelo to vrijeme ispuštaju sastavni materijal u tlo. Razgradnja baterija traje više od dva milijuna godina. Omotač od metala lako se razgrađuje, ali unutrašnji sastojci poput olova i žive otrovni su za zemlju i zato ih je potrebno propisno odlagati i reciklirati. Otpad koji se ne reciklira, osim što može onečistiti okoliš, predstavlja gubitak sirovina koje se mogu ponovno upotrijebiti u proizvodnji. Dobar dio kućnog otpada čini kuhinjski i vrtni otpad, a upravo on može povoljno utjecati na tlo. Ako se prikuplja zasebno, kuhinjske ili biljne ostatke moguće je pretvoriti u plodno gnojivo. To se čini metodom anaerobne probave koja proizvodi bioplin i preostali materijal koji se zatim može upotrijebiti kao kompost.

 

Dinamičan sustav
Tlo je ključna sastavnica okoliša, a njegov nastanak i razvoj je dugotrajan. Ima izravan učinak na prirodna dobra te je osjetljivo na negativne utjecaje poput erozije ili prenamjene kao što su građevinski zahvati, iskopi pa i onečišćenja. Otok Brač izgrađen je od čvrstih stijena vapnenca i dolomita, a nastao je prije 100 milijuna godina taloženjem ljusaka brojnih školjki koje su stvorile rudistni vapnenac. Uzdizanjem iz plitkog mora oblikovalo se bračko tlo. Rijekom koja je tekla duž Brača s više pritoka, noseći kamenje, pijesak i mulj taložeći ga u nižim dolinama i stvarajući kameni sloj, Brač je postao otok. Erozijom tla, prenošenjem vode i taloženjem, nastale su vrste tla na otoku - vapnenac, lapor, breč, pijesak glina i zemlja crvenica. Terra rossa ujedno je i najzastupljenija na otoku, a za Brač je važan senonski vapnenac na kojem se nalaze i najpoznatiji kamenolomi iz kojih se stoljećima eksploatira kamen. Kako bi sačuvali strukturu bračkog tla potrebno je usvojiti naviku pravilnog odvajanja otpada kako štetni materijali ne bi doprli u tlo i prouzročili neželjene pojave u njemu. Dobre navike usvajaju se malim koracima, a jedna od njih je upravo odvajanje otpada na kućnom pragu.

 

AA glavni vizual za unutar tek

 

Priroda vraća koliko u nju uložimo
Proces nastajanja tla je dugotrajan, no proces onečišćenja i oštećenja tla puno je brži. Tlo je osnova za proizvodnju hrane, organskih tvari, spremište hrane za biljke i oborinsku vodu, a kompostiranjem se pomaže njegovoj obnovi. Nadolazećom podjelom spremnika za odvajanje otpada započinje put prema čišćem i još kvalitetnijem životnom okruženju. Skupom malih promjena u svakom kućanstvu, klica velikih promjena pada na - plodno tlo. Sve informacije o podjeli spremnika za odvajanje papira i plastike na kućnom pragu kao i savjete za uspješno recikliranje pratite na web te Facebook stranici Komunalnog društva GRAD.

 

Tekst objavljen uz dopuštenje Dalmatinskog portala.

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.