vizual za epromet link

ILustracija projekta trga Franje Tuđmana

U tijeku je javni natječaj za odabir izvođača radova za preuređenje izlaza iz trajektne luke Supetar.

 

 

 

 

 

Preuređenjem prostora između Lučke kapetanije i Malog mosta otvorit će se potrebni prilazi iz smjera trajektnog pristaništa u kojem se planira postavljanje novih putničkih čekaonica, zona obuhvata nalazi se na dijelu č.z. 1993/1 K.O. Supetar a njena ukupna površina iznosi približno 900 metara četvornih.

Predmet zahvata, Trg Dr. Franje Tuđmana je nepravilnog oblika omeđen sa zapada morem, odnosno rivom, sa juga zgradom Lučke kapetanije, sa sjevera drvoredom unutar gata i sa istoka objektima ugostiteljsko-turističke namjene, gdje ujedno uz istočnu granicu trga prolazi prometnica. Sam Trg se logično produžava do Malog mosta, te je ovaj trokutasti produžetak omeđen cestom sa istoka, morem, odnosno rivom sa zapada i Lučkom kapetanijom sa sjevera.

luka 5 450

Postojeće stanje Trga je nezadovoljavajuće kako u estetskom, kao ulazu na otok Brač i Supetar, tako i u tehničkom smislu svojom dotrajalošću, tijekom kiša kišnica formira jezera na skoro cijelom platou trga i neadekvatnom osvijetljenošću.

luka 1 450

Ovim rješenjem pokušalo se „pomiriti“ sve nepravilne linije koje definiraju ovaj prostor. Otvoren je novi prilaz/prolaz kroz drvored na pristanišnom gatu (Vez 1), gdje je na njegovom sjevernom dijelu planirano postavljanje čekaonica. Prolaz je planiran kao rampa obložena protukliznim prefabriciranim betonskim pločama, ista bi imala nagib dozvoljen za kretanje osoba smanjene pokretljivosti.

luka 4 450

Sam prostor od gata pa do Malog mosta podijelio bi se u tri zone koje bi bile podijeljene sa redovima drvoreda. U linijama drvoreda nalazili bi se travnati otoci sa posađenim sterilnim murvama dok bi se oko otoka prostor popločao svijetlim kamenim pločama, kao kontrast granitnim kockama. Ploče i kocke bi se postavljale na betonsku podlogu te bi se fuge zalijevale.

Kao glavni akcent u prostoru, i to u krajnjem istočnom trokutu Trga izveo bi se kameni obelisk na čijem donjem dijelu se može izvesti kameni plitkorez i brončani odljev koji bi prikazivao povijest Brača i Supetra. U samoj bazi bi se isklesao natpis „VRATA BRAČA“.

luka 2 450

Svi nepravilni oblici i linije u ovom prostoru bi se „poravnale“ sa popločenjem kamenim pločama. U srednjoj zoni popločanoj granitnim kockama, a omeđenom sa drvoredima postavile bi se klupe izvedene od prefabriciranog zaglađenog betona, svijetlih nijansi, na koje bi se postavljale drvena sjedišta i nasloni. Uz sjeverni rub izveo bi prolaz za interventna vozila koji bi se obložio protukliznim prefabriciranim betonskim pločama u širini od 2,76 m. Linije drvoreda i samog vanjskog oblika pratila bi i javna rasvjeta, s tim da bi se obelisk zasebno rasvijetlio podnom rasvjetom. U trokutu uz cestu i uz novoformiranu rampu postavili bi se i informacijski panoi.

luka 3 450

Kompletna zona Trga bi se izvela sa blagim padom prema moru, prema zapadu tako da se sva voda koja se slijeva više ne zadržava na sredini Trga nego će se odlijevati u more. Ovim projektom ne mijenja se postojeća prometna regulacija. Čestica će se na komunalnu infrastrukturu priključiti u skladu sa posebnim uvjetima i uvjetima priključenja izdanim od strane javno-pravnih tijela nadležnim za ovo područje.

Projektno rješenje usklađeno je sa prostorno planskom dokumentacijom, odnosno sa odredbama prostornog plana

Projekt je dobio potrebne suglasnosti, a izradio ga je DRAŽEN COLNAGO, dipl.ing.arh, Ured ovlaštenog arhitekta Split

Po odabiru izvođača radova u postupku javne nabavke i skakanja ugovora započeti će radovi sukladno mogućnostima rada zbog turističke sezone.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.