vizual za epromet link

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.) a svrhu savjetovanja sa javnošću Grad Supetar objavljuje prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Supetra za 2019. godinu.

Slika makete kuće na tipkovniciU svrhu savjetovanja sa javnošću, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.), grad Supetar objavljuje prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Fotografija rijeke PlivePozivamo građane na Javnu raspravu o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala „Vela luka“.

Temeljem članka 6. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko - dalmatinske županije (»Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije«, br. 110/2017.) objavljuje se Grad Supetar objavljuje Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala „Vela luka“.

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Supetar izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Supetra.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.