Financijska izvješća 2019. godine

Financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj - 30. rujan 2019.

Bilješke uz obrazac obveze - Raz 22 /Za razdoblje siječanj – rujan 2019.god./

Bilješke uz obrazac PR-RAS – Raz 22 /Za razdoblje siječanj – rujan2019.god./


Proračun Grada Supetra 2019.

Naslovnica proračuna 2019.

Proračun za 2019.

Plan razvojnih programa - Grad Supetar - 2019.-2021.

Prikaz org. strukture upr. tijela grada Supetra

Obrazloženje prijedloga proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna za 2019. godinu po programskoj klasifikaciji

Raspored rashoda prema namjeni za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna - 2019.

Odluka o pokriću manjka - 2018.

Program izgradnje komunalne infrastrukture - 2019.

Program održavanja komunalne infrastrukture - 2019.

Programi 2019.

Proračun u malom

Proračunski vodič za građane

Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta 2019.

 

Izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2018. godine

1 - Naslovnica - izvršenje

2 - Polugodišnji izvještaj 2018. -sažeto

3 - Polugodišnji izvještaj 2018 - prošireno

4 -Izvještaj o zaduživanju 1-6. 2018.

5 - Izvještaj o korištenju tekuće proračunske pričuve 1.-6. 2018

6 - Izvještaj o aktivnim jamstvima 1.-6. 2018

7 -Obrazloženje ostvarenja prihoda 1 -6 2018

8 - Programska klasifikacija izvr. proračuna 1.-6. 2018

9 -Stanje imovine, potraživanja i obveza na dan 30.06.2018. godine

10 - Izvještaj o sudskim sporovima na dan 30.06.2018

 

Financijska izvješća 2018. godine

Financijski izvještaj Grada Supetra za period 1-9/2018

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju FINA

Financijski izvještaj Grada Supetra za period 1-6/2018


Potvrda FINE o zaprimanju

Konsolidirani financijski izvještaj za period 1-6/2018 godine

Potvrda FINE o zaprimanju

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. ožujak 2018.

Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanjaProračun Grada Supetra 2018.

III Rebalans proračuna za 2018. godinu

1- Naslovnica

2 -Rebalans III proračuna Grada Supetra - sažeto

2a -Rebalans proračuna Grada Supetra - prošireno

3 - Rebalans III - obrazlozenje

4 - Rebalans III - obrazlozenje izmjena i dopuna po programskoj klasifikaciji

5 - Rebalans III - plan razvojnih programa-grad supetar-2018-2020

6 - Odluka o izvrsenju proracuna - 2018

7 -program izgradnje kom infr-III-2018-tekst-usvojeno

7a -program izgradnje kom infr-III-2018-teks usvojeno

8 -program odrzavanja kom infr-2018-po III reb prorac-03102018

9 -Odluka o prihvacanju investicije kapitalnog projekta

10 -Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta

11 -Odluka o dugoročnom zaduzenju

12 -Odluka o suglasnosti na Sporazum -dvd auto

 

II Rebalans proračuna za 2018. godinu

Naslovnica

Rebalans proračuna Grada Supetra - Sažeto

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu

Odluka o izvršenju proračuna 2018.

Rebalans- plan razvojnih programa Grad Supetar 2018. - 2020.

Službeni Glasnik Grada Supetra sa Izmjenama i Dopunama Proračuna za 2018. godinu i Planom razvojnih programa

 

Rebalans proračuna za 2018. godinu

Rebalans proračuna za 2018.

Proračun Grada Supetra za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Proračunski vodič za građane

Raspored rashoda prema namjeni

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018. - tablica

Program javnih potreba u drustvenim djelatnostima na podrucju grada Supetra - 2018

Program javnih potreba u kulturi na podrucju grada Supetra - 2018

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju grada Supetra - 2018

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji na podrucju grada Supetra - 2018

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018 - procisceno

 


Proračun Grada Supetra 2017.

- Proračun Grada Supetra 2017

- Uputa o načinu komunikacije Grada Supetra s proračunskim korisnicima iz nadležnosti

- Financijski izvještaj Grada Supetra za razdoblje 01-12 2017

Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Naslovnica - izvršenje

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - sažeto

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - prošireno

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala

Izvještaj o korištenju tekuće proračunske pričuve u 2017. godini

Izvještaj o aktivnim jamstvima 31.12.2017.

Obrazloženje ostvarenja prihoda siječanj - prosinac 2017.

Programska klasifikacija izvršenja proračuna

Stanje imovine, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2017. godine

Izvještaj o sudskim sporovima

Odluka o raspodjeli rezultata


1 Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
2 Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
3 Izvještaj o zaduživanju I-VI-3 17
4 Izvještaj o aktivnim jamstvima 30.06.2017
5 Biljeske uz izvršenje proračuna
6 Pregled primitaka i izdataka uz Tablicu I-VI-17
7 Programsko obrazlozenje programa-06-17
8 Stanje obaveza 30.06.2017

Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017. godinu sa popratnim dokumentima

1 - Naslovnica
2 - Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017 godinu
3 - Bilješke
4 - Obrazloženje
5 - Plan razvojnih programa - Grad Supetar - 2017-2019
6 - Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi
7 - Izmjene i dopune Programa - Kultura
8 - Izmjene i dopune Programa - Sport
9 - Program odrzavanja kom infr-2017-po prij III reb-prijedlog za GV-procisceno-26102017
11 -Program odrzavanja kom infr 2017-proracun za 2017-III reb-model financiranja-prijedlog za GV-26102017
12 -Program izgradnje kom infr-2017-tekst-prijedlog za GV-02112017-konacno
13 -Program izgradnje komunalne infrastrukture izmjena III 2017 - tablica - konačno

Proračun Grada Supetra 2016.

- Izvršenje proračuna za 2016.

- Tablica B

- Zaduženje za 2016.

- Izvještaj o aktivnim jamstvima

- Obrazloženje programsko

- Izvještaj o donacijama

- Obrazloženje

- Godišnji izvještaj 2016.

- Rebalans proračuna Grada Supetra 2016

- Proračun Grada Supetra 2016

- Financijski izvještaj za 2016. godinu

Proračun Grada Supetra 2015.

- Financijski izvještaj za 2015. godinu

- Rebalans proračuna 2015

- Proračun Grada Supetra 2015

- Izvještaj o trošenju proračunskih sredstava u 2105.

- Financijski izvještaj za 2015. godinu

Proračun Grada Supetra 2014.

- Rebalans proračuna 2014

- Proračun Grada Supetra 2014

- Izvještaj o aktivnim jamstvima 2014.

- Izvještaj o zaduživanju za 2014.

- Izvršenje proračuna Grada Supetra 2014.

- Obrazloženje izvršenja proračuna za 2014. godinu

- Obrazloženje izvršenja programa 2014.

- Pregled primitaka i izdataka 2014.

Proračun Grada Supetra 2013.

- Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Supetra 2013

- Proračun Grada Supetra 2013.

Proračun Grada Supetra 2012.

- Izvršenje proračuna Grada Supetra 2012.

Izvješća o radu gradonačelnice Grada Supetra

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje od siječnja do lipnja 2014.

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje od srpnja do prosinca 2013.

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdobolje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.