vizual za epromet link

Proračunski vodič za građane 2022.

Izvršenje Proračuna Grada Supetra za 2022. godinu

1 - Naslovnica izvršenje
2 - Godišnje izvršenje proračuna Grada Supetra - 2022. godinu
3 - Izvještaj o zaduživanju za 2022. godinu
4 - Izvještaj o aktivnim jamstvima za 2022. godinu
5 - Izvještaj o utrošku sredstava za 2022. godinu
6 - Obrazloženje ostvarenje prihoda i rashoda za 2022. godinu
7 - Programska klasifikacija izvršenja proračuna za 2022. godinu
8 - Stanje imovine, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2022. godine
9 - Izvještaj o sudskim sporovima za 2022. godinu
10 - Izvještaj o korištenju proračunske rezerve za 2022. godinu
11 - Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
12 - Izvješće programa gradnje za 2022. godinu
13 - POKI izvj o izvr programa odrzavanja KI za 2022

 

Proračun Grada Supetra 2022.

1. Naslovnica - Proračun 2022 i projekcije za 2023 i 2024
2. Prijedlog proračuna Grada Supetra za 2022. godinu
3. Proračun Grada Supetra za 2022. godinu
4. Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu
5. Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu po programskoj klasifikaciji
6. Prikaz organizacijske strukture upravnih tijela grada Supetra
7. Raspored rashoda prema namjeni za 2022. godinu
8. Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
9. Odluka o sukcesivnom pokriću prenesenog manjka 2022.
10. Program u društvenim djelatnostima 2022.
11. Program u kulturi 2022.
12. Program u socijalnoj skrbi 2022.
13. Program u sportu 2022.
14. Odluka o povecanju sredstava za vatrogasne djelatnosti za 2022.
15. Program javnih potreba HGSS stanica Split za 2022.
16. Program javnih potreba u PPZ i CZ Grada Supetra za 2022.
17. Godišnji plan razvoja sustava CZ na podrucju Grada Supetra za 2022.
18. Program održavanja komunalne infrastrukture 2022. - model financiranja
19. Program održavanja komunalne infrastrukture 2022.
20. Program izgradnje komunalne infrastrukture po novom Zakonu 2022.
21. Program izgradnje komunalne infrastrukture 2022. - tablica

 

 

Polugodišnje izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2022. godine

1. Naslovnica
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
3. Izvještaj o zaduživanju za period 1. - 6. 2022. godine
4. Izvještaj o aktivnim jamstvima za period 1. - 6. 2022. godine
5. Izvještaj o utrosku sredstava za period 1. - 6. 2022. godine
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za period 1. - 6. 2022. godine
7. Programska klasifikacija izvršenja proračuna za period 1. - 6. 2022. godine
8. Stanje imovine, potraživanja i obveza na dan 30.06.2022 godine
9. Izvjestaj o sudskim sporovima na dan 30.06.2022. godinu
10. Izvjestaj o koristenju proracunske rezerve za period 1. - 6. 2022. godine

1. Rebalans proračuna Grada Supetra za 2022. godinu

1. Rebalans I. Grada Supetra za 2022. godinu
2. Obrazlozenje Izmjena i dopuna proracuna za 2022. godinu
3. Obrazlozenje izmjena i dopuna proracuna za 2022. godinu po programskoj klasifikaciji
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvrsavanju proracuna za 2022. godinu

Program izgradnje 2022.
POKI I ID 2022

 

Godišnji financijski izvještaj 2022. godine

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu - obrazac BIL RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu - obrazac RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu - obrazac PR-RAS-RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu - obrazac P-VRIO-RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu - obrazac RAS-funkcijski-RAZ 22

Podkategorije

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.